Path 2

377 540 707 – Skvrňany
604 200 868 – Úněšov
733 180 160 – Stomaporadna

Path 2

377 540 707 – Skvrňany
604 200 868 – Úněšov
737 535 095 – Stomaporadna

Stomická poradna

Součástí chirurgické ambulance je stomická poradna, která se specializuje na klienty s vývodem (Ileostomie, Kolostomie a Urostomie). V rámci poradny je prováděna konzultace, edukace a praktický nácvik ošetřování vývodu s výběrem nejvhodnější pomůcky pro klienta.

Telefon: 733 180 160
E-mail: poradna.skvrnany@gmail.com

Dále poskytujeme informace o ošetřovatelské péči související se založením a ošetřováním stomie – před operací, po operaci v průběhu hospitalizace i při propuštění pacienta pro samotné klienty, i jejich rodinné příslušníky, včetně preskripce pomůcek.

Stomický poradna je určená přednostně pro pacienty Chirurgie Skvrňany se založenou stomií.